Informatie

Groepsverdeling

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Unit 1: 1/2 juf Joukje juf Joukje juf Grieteke juf Grieteke juf Grieteke
Unit 2: 3 juf Robin juf Robin juf Robin juf Robin juf Robin
Unit 2: 4/5 juf Harma juf Alie juf Harma juf Alie juf Alie
Unit 3: 6/7 meester Auke juf Harma meester Auke meester Auke meester Auke
Unit 3: 8 meester Martin meester Martin meester Martin juf Hanna-Ilse juf Hanna-Ilse

Unit 1 dagelijks met hulp van juf Sea Rina.
Unit 2/3 dinsdag, woensdag en donderdag met hulp van juf Alie K.

Taken en functies binnen de school:

  • de directiefunctie van it Bynt wordt ingevuld door juf Baukje Bijma.
  • de IB’er: deze regelt de "zorg" voor de leerlingen (juf Sietske).
  • de ICT’er: deze regelt zaken betreffende de computers (meester Bareld).