Informatie

Schooltijden

Op onze school hebben we het 5 gelijke dagenmodel, dit betekent dat alle kinderen van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan en op school overblijven.
De bel gaat 5 minuten voor 8.30 uur. De kleuters kunnen 10 minuten voor schooltijd in de groep worden gebracht. Bij regen mogen ook de andere kinderen 10 minuten voor schooltijd naar binnen.