Informatie

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie                 21 oktober t/m 25 oktober

Kerstvakantie                  23 december t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie           17 februari t/m 21 februari

Pasen                              10 april t/m 13 april

Meivakantie                     27 april t/m 5 mei

Hemelvaart                      21 mei en 22 mei

Pinksteren                       1 juni

Zomervakantie                6 juli t/m 14 augustus

Daarnaast hebben alle kinderen nog een aantal dagen ‘extra’ vrij: 5 sept. ('s morgens), 6 sept. ('s morgens), 6 dec., 31 jan., 3 febr., 12 juni, 15 juni (onder voorbehoud).
De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben ook vrij op 30 sept., 1 nov., 20 dec., 14 febr., 30 mrt.