Informatie

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie 12 oktober t/m 16 oktober
Kerstvakantie                  21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie            22 februari t/m 26 februari
Pasen                              2 april t/m 5 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 3 mei t/m 14 mei
Pinksteren 24 mei
Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus

Daarnaast zijn er nog een aantal kindvrije dagen: 18 en 21 september, 22 en 25 januari, 19 februari, 1 maart, 3 en 4 juni, 9 juli (onder voorbehoud).