Informatie

Verlofaanvragen

Als uw kind ziek is, dan kunt u dat telefonisch of schriftelijk bij ons melden. Andere verlofaanvragen moeten schriftelijk bij de directie ingediend worden. U kunt het formulier op school aanvragen of hier downloaden. Voor nadere informatie kunt u de verlofregeling raadplegen. U kunt dan nagaan of uw ve rzoek binnen de regelgeving valt.

Verlofregeling uitleg It Bynt Sumar