Informatie

Vertrouwenspersoon

Ons team doet er alles aan om klachten te voorkomen. Desondanks kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaalde gang van zaken. De meeste klachten kunnen opgelost worden door overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directeur. Indien dit, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u rechtstreeks een beroep doen op de contactpersoon of de vertrouwenspersoon. De contactpersoon voor onze school is de heer A. Dijkstra, telefoonnummer: 0511-462124. Indien nodig, zal hij de klacht doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van het Bestuur, mevrouw M. Hartman, 0511-475145.