Nieuws - Plein

"Vele handen maken licht werk". Dit spreekwoord werd tot tot uitdrukking gebracht door een aantal ouders die met vereende krachten onze school een stukje mooier hebben gemaakt.
Mede namens alle kinderen: tige tank heiten, voor het betegelen van ons plein! Dat geldt ook voor de heit die in een eerder stadium de ondergrond geëgaliseerd heeft. 

 

Geplaatst op: 13 April 2018

terug