Corona

Op deze pagina vindt u de laatste informatie die betrekking heeft op het Corona virus.

Aan: alle ouders/verzorgers

Datum: 3 juni 2020

Onderwerp: scholen volledig open vanaf 8 juni 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Met ingang van 8 juni mogen alle leerlingen in het Basisonderwijs weer volledig naar school. Uiteraard wordt dit besluit alsnog ingetrokken als daar redenen voor zijn. Vorige week hebben wij u hierover geïnformeerd.

Omdat de coronacrisis nog niet voorbij is, blijft het van belang om ook na 8 juni zorgvuldig met de richtlijnen om te gaan. In de bijlage vindt u het aangepaste protocol. Hierin zijn ook richtlijnen opgenomen die specifiek voor de school van uw kind gelden.

Wij zijn blij dat we het reguliere onderwijs weer op kunnen pakken. We kijken uit naar een paar mooie schoolweken tot de zomervakantie!

Met vriendelijke groet,
Javenda Oppewal
Voorzitter College van Bestuur