Welkom

Welkom op de website van doarpsskoalle It Bynt in Sumar! Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van de Master de Vriesskoalle en De Wyngert. De naam van onze school wil uitdrukking geven aan de verbintenis tussen openbaar en christelijk onderwijs. Daarnaast voelen wij ons niet alleen verbonden aan elkaar en aan de kinderen en ouders, maar ook verbonden met het dorp Sumar.  Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij kinderen goed onderwijs en een goede (persoonlijke) vorming geven. Hierbij maken we in alle groepen gebruik van de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap. Doarpsskoalle It Bynt maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Watertechnologie

De kinderen van groep 7/8 nemen deel aan de Wetsus driedaagse.Bij deze driedelige lessenserie wordt het klaslokaal omgebouwd tot een waterlaboratorium. Door middel van een interactief programma leren de leerlingen onder andere welke eigenschappen water heeft, hoe afvalwater gezuiverd wordt en waar ons drinkwater vandaan komt. 

 

 

Plein

"Vele handen maken licht werk". Dit spreekwoord werd tot tot uitdrukking gebracht door een aantal ouders die met vereende krachten onze school een stukje mooier hebben gemaakt.
Mede namens alle kinderen: tige tank heiten, voor het betegelen van ons plein! Dat geldt ook voor de heit die in een eerder stadium de ondergrond geëgaliseerd heeft. 

 

 

Buitenlesdag

Dat buiten les krijgen niet alleen leuk, maar ook leerzaam is, bleek uit de activiteiten die de kinderen op het plein hebben gedaan tijdens de nationale buitenlesdag. Naast perspectief tekenen werden onder andere de tafels geoefend en de snelheid en afstand gemeten waarmee verschillende soorten ballen van de glijbaan rolden.