Welkom

Welkom op de website van doarpsskoalle It Bynt in Sumar! Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van de Master de Vriesskoalle en De Wyngert. De naam van onze school wil uitdrukking geven aan de verbintenis tussen openbaar en christelijk onderwijs. Daarnaast voelen wij ons niet alleen verbonden aan elkaar en aan de kinderen en ouders, maar ook verbonden met het dorp Sumar.  Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij kinderen goed onderwijs en een goede (persoonlijke) vorming geven. Hierbij maken we in alle groepen gebruik van de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap. Doarpsskoalle It Bynt maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Krystkuier

  

 

Krystkuier

  

 

Krystkuier

  

 

Krystkuier

  

 

Sinterklaas

Wat was het weer een groot feest: het bezoek van Sinterklaas en 2 van zijn Pieten aan onze school. Wekenlang hadden we naar zijn komst uitgekeken en wat was het fijn dat hij weer in ons midden was en voor ieder kind een goed woordje en een cadeautje had meegenomen.
Dank u wel Sinterklaas en graag tot volgend jaar!