Welkom

Welkom op de website van doarpsskoalle It Bynt in Sumar! Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van de Master de Vriesskoalle en De Wyngert. De naam van onze school wil uitdrukking geven aan de verbintenis tussen openbaar en christelijk onderwijs. Daarnaast voelen wij ons niet alleen verbonden aan elkaar en aan de kinderen en ouders, maar ook verbonden met het dorp Sumar.  Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij kinderen goed onderwijs en een goede (persoonlijke) vorming geven. Hierbij maken we in alle groepen gebruik van de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap. Doarpsskoalle It Bynt maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Wereldgodsdiensten

De kinderen van groep 5 van onze ontmoetingsschool hebben een presentatie over verschillende wereldgodsdiensten gegeven. Dankzij de hulp van een aantal ouders was het niet alleen een leerzame maar ook smakelijke leerervaring.

 

Fietsparcours

In het kader van de healthy ageing tour hebben de groepen 5 t/m 8 een gastles over gezonde voeding gehad en hebben ze een fietsparcours op het plein gereden.

 

 

Verbouwing

 De verbouwing is begonnen!

 

Mini concert

Onder leiding van twee enthousiaste docenten hebben de kinderen van groep 6, als afsluiting van het Koperpoject, een fantastisch mini-condert gegeven voor hun ouders en andere belangstellenden.
Swing it out loud!

 

Elfstedentocht

It gie oan: op woensdag 13 februari lieten we ons Friese hart sneller kloppen met een heuse Elfstedentocht op school! Dat was namelijk het thema van de (ijs)meesters- en juffendag waarbij we alle verjaardagen van de medewerkers van school, op een gezamenlijke dag vierden. De ‘rayonhoofden’ hadden een mooi programma bedacht met voor elk wat wils, inclusief koek en zopie.