Welkom

Welkom op de website van doarpsskoalle It Bynt in Sumar! Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van de Master de Vriesskoalle en De Wyngert. De naam van onze school wil uitdrukking geven aan de verbintenis tussen openbaar en christelijk onderwijs. Daarnaast voelen wij ons niet alleen verbonden aan elkaar en aan de kinderen en ouders, maar ook verbonden met het dorp Sumar.  Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij kinderen goed onderwijs en een goede (persoonlijke) vorming geven. Hierbij maken we in alle groepen gebruik van de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap. Doarpsskoalle It Bynt maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

PO in actie

In het kader van de noordelijke actiedag voor het primair onderwijs heeft een aantal ouders op 14 februari een gastles gegeven op school. Het aanbod was zeer divers en varieerde van proefjes, Frysk en fysiotherapie tot drumles, gezonde voeding en het kinderkwaliteitenspel.
Alle (ex)ouders: hartelijk bedankt voor jullie geweldige bijdrage aan deze bijzondere dag!

 

 

Koperproject

De kinderen van groep 6 hebben met veel verve een mini concert gegeven, als afsluiting van een zes weken durend koperpoject, waarbij ze onder leiding van twee vakdocenten de eerste beginselen van het koperblazen hebben geleerd. 
Swing it out loud!

 

 

Gastles

De kinderen van groep 7/8 hebben van een medewerker van Brandweer Fryslân een gastles over brandveiligheid gehad. Aan de hand van lesmateriaal werd de leerlingen kennis bijgebracht over wat zij zelf kunnen doen om brand te voorkomen en leerden ze welke actie ze moeten ondernemen als er onverhoopt toch brand uitbreekt. 

 

 

Kerstviering

Met een kerstdiner, het kerstverhaal en het zingen van kerstliederen onder leiding van De Lofstem, hebben we dit jaar het kerstfeest gevierd. Dankzij de onmisbare hulp van ouders en de activiteitencommissie werd het niet alleen een feest van Licht, maar ook van ontmoeting.

 

Kerst