Welkom

Welkom op de website van doarpsskoalle It Bynt in Sumar! Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. Het is ons ideaal om kinderen goed onderwijs en een goede vorming te geven. Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij niet alleen op levensbeschouwelijk gebied bouwen aan een betere wereld, maar ook op maatschappelijk gebied, te beginnen in de school zelf. Het ‘besturingssysteem’ dat we hiervoor gebruiken zijn de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap van Stephen Covey. Wij willen kinderen en leerkrachten ondersteunen in het realiseren van wederzijdse afhankelijkheid met de omgeving zodat allen kunnen zijn of uitgroeien tot onafhankelijke en verantwoordelijke mensen. Door het leren toepassen van de 7 gewoonten, zijn kinderen en medewerkers meer betrokken en autonoom en nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun taak.
Doarpsskoalle It Bynt maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

De laatste informatie over het corona virus kunt u hier  vinden.

High Tea unit 2

Woensdag 28 oktober heeft Unit 2 voor het eerst gebruik mogen maken van de keuken op It Bynt. De kinderen werden verdeeld in groepen. Elke groep was verantwoordelijk voor het maken van één van de hapjes die aan het eind van de dag genuttigd zouden worden. In een hele vrije situatie waren de kinderen taakgericht en betrokken. Met het einddoel voor ogen werd er hard gewerkt aan het hapje dat door hen gepresenteerd zou worden op de etagère. Na een ochtend hard werken in de keuken was het tijd om de zaag scherp te houden. De kinderen werden door de juffen welkom geheten in restaurant It Bynt om aan te schuiven bij een heerlijke, door henzelf gemaakte, High Tea. Het was een groot feest! We zijn ontzettend trots op onze kinderen! Klik hier voor een foto-impressie.

 

Interieur

Onze school heeft een geweldige metamorfose gehad. Hierbij alvast een klein voorproefje.

 

 

Opening Kinderboekeweek

Woensdag 30 september startte de Kinderboekenweek 2020 met als thema 'En toen?' De Kinderboekenweek gaat dit jaar dus over geschiedenis, we gaan dus terug in de tijd. Op it Bynt stond in de ontmoetingsruimte een echte tijdmachine! De leerkrachten gingen de tijdmachine in en kwamen er weer uit in een hele andere outfit, ze waren terug in de tijd gegaan. We zagen o.a. Anne Frank, Vincent van Gogh, een cowboy, ridder, jonkvrouw etc.

In het fotoboek vindt u verschillende foto's van deze opening.

 

Mission statement

In iedere groep hebben de kinderen de afgelopen weken samen nagedacht over de manier waarop ze dit jaar een fijne groep willen vormen. Dit hebben ze tot uitdrukking gebracht in een mission statement. Hieronder ziet u foto's van de mission statements.

Hoe kwam de mission statement van Unit 2 tot stand?
Na het lezen van het boek ‘Mag ik meedoen?’ van John Kelly, hebben zij een club opgericht, net zoals de eend uit het verhaal. Iedereen hoort erbij en iedereen mag meedoen! Op de kraam staan de doelen die Unit 2 dit jaar voor ogen houden.
Ook de andere groepen hebben een missionstatement gemaakt. 

 

Eerste Engelse les

Dinsdag 18 augustus heeft juf Alie groep 3 en 4 het boek voorgelezen van The hungry Caterpillar. Ze hebben gekeken naar de digitaleversie online. Juf Alie spreekt dan ook zoveel mogelijk Engels zodat de kinderen daaraan wennen. Juf Robin doet de Engelse les bij groep 5. Zij werken uit de methode Take It Easy en hebben het over Meeting people, waarbij leuke dialogen ontstaan in het Engels. 

De kinderen hebben mooie tekeningen gemaakt bij het boek.