Welkom

Welkom op de website van doarpsskoalle It Bynt in Sumar! Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. Het is ons ideaal om kinderen goed onderwijs en een goede vorming te geven. Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij niet alleen op levensbeschouwelijk gebied bouwen aan een betere wereld, maar ook op maatschappelijk gebied, te beginnen in de school zelf. Het ‘besturingssysteem’ dat we hiervoor gebruiken zijn de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap van Stephen Covey. Wij willen kinderen en leerkrachten ondersteunen in het realiseren van wederzijdse afhankelijkheid met de omgeving zodat allen kunnen zijn of uitgroeien tot onafhankelijke en verantwoordelijke mensen. Door het leren toepassen van de 7 gewoonten, zijn kinderen en medewerkers meer betrokken en autonoom en nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun taak.
Doarpsskoalle It Bynt maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Nationaal schoolontbijt

De kinderen hebben vanmorgen genoten van een gezond ontbijt dat voldeed aan de richtlijnen aan van het voedingscentrum. Er was volop variatie met onder andere volkoren producten, yoghurt, komkommer en 30+ kaas.

 

Dierendag

Het was weer een vrolijke beestenbende op het plein bij de meet & greet van kind en dier op 4 oktober.

 

Dag van de Leerkracht

De leerkrachten van Doarpsskoalle It Bynt werden op de Dag van de Leerkracht verwend met een feestelijk ontbijt op school.