Welkom

Welkom op de website van doarpsskoalle It Bynt in Sumar! Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. Het is ons ideaal om kinderen goed onderwijs en een goede vorming te geven. Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij niet alleen op levensbeschouwelijk gebied bouwen aan een betere wereld, maar ook op maatschappelijk gebied, te beginnen in de school zelf. Het ‘besturingssysteem’ dat we hiervoor gebruiken zijn de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap van Stephen Covey. Wij willen kinderen en leerkrachten ondersteunen in het realiseren van wederzijdse afhankelijkheid met de omgeving zodat allen kunnen zijn of uitgroeien tot onafhankelijke en verantwoordelijke mensen. Door het leren toepassen van de 7 gewoonten, zijn kinderen en medewerkers meer betrokken en autonoom en nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun taak.
Doarpsskoalle It Bynt maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Laatste schooldag

Het schooljaar 2028-2019 is op feestelijke afgesloten. Verschillende talenten passeerden de revue tijdens It Bynt's got talent. Daarnaast werd het bereiken van het hoogste punt van de verbouwing gevierd door middel van het ontrollen van de vlag die door alle kinderen gemaakt is. De dag werd afgesloten met het uitzwaaien van de kinderen van groep 8.  

 

Afscheid groep 8

Onder het genot van een heerlijke barbecue hebben we met team en ouders afscheid genomen van de kinderen van groep 8. Bedankt voor alle plezier, voor alle mooie dingen en verhalen. We wensen jullie alle goeds voor de toekomst!

 

 

Popproject

Kidpop is een project van Cultuurcentrum De Wâldsang waarin de kinderen van groep 7/8 kennisgemaakt hebben met de 4 hoofdinstrumenten uit de popmuziek: drums, toetsen, (bas)gitaar en zang. Ze hebben de basis van deze instrumenten geleerd aan de hand van de liedjes Shot gun en On the lose die ze door middel van een heus popconcertje voor hun ouders uitgevoerd hebben.