Welkom

Welkom op de website van doarpsskoalle It Bynt in Sumar! Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. Het is ons ideaal om kinderen goed onderwijs en een goede vorming te geven. Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij niet alleen op levensbeschouwelijk gebied bouwen aan een betere wereld, maar ook op maatschappelijk gebied, te beginnen in de school zelf. Het ‘besturingssysteem’ dat we hiervoor gebruiken zijn de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap van Stephen Covey. Wij willen kinderen en leerkrachten ondersteunen in het realiseren van wederzijdse afhankelijkheid met de omgeving zodat allen kunnen zijn of uitgroeien tot onafhankelijke en verantwoordelijke mensen. Door het leren toepassen van de 7 gewoonten, zijn kinderen en medewerkers meer betrokken en autonoom en nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun taak.
Doarpsskoalle It Bynt maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Kerstfeest

Donderdag 19 december hebben we in alle units kerst gevierd. We hebben dit samen met de HVO en GVO leerkrachten gedaan. Het kerstverhaal is verteld en er was een creatieve verwerking. En 's middags waren de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een kop chocolademelk en een kerstattentie.
Vrijdagmorgen hebben de kinderen van de groepen 4 t/m 8 nog een kerstontbijt.

 

Omrop Fryslân kerstboom

Woensdag 11 december was er een grote verrassing voor onze school! Omrop Fryslân bracht een kerstboom omdat de kinderen al een jaar in een enorme verbouwing zitten. Een echte Omrop Fryslân kerstboom! Met dank aan de activiteitencommissie van de school die dit aangevraagd had.

 

Sinterklaas

Vergezeld van een bezem, een schop en een mini hijskraan - maar zonder Sinterklaas - arriveerden de Pieten op school. In verband met de verbouwing van school gingen ze voortvarend aan de slag om de oneffenheden die door al het bouwmateriaal op het plein zijn ontstaan, weg te werken zodat Sinterklaas zonder struikelpartijen z'n bezoek aan de kinderen kon afleggen.

 

 

Nationaal schoolontbijt

De kinderen hebben vanmorgen genoten van een gezond ontbijt dat voldeed aan de richtlijnen aan van het voedingscentrum. Er was volop variatie met onder andere volkoren producten, yoghurt, komkommer en 30+ kaas.