Informatie  |  De school in de praktijk

Corona

Hieronder vindt u de laatste informatie die betrekking heeft op het Corona virus.

Maandag 8 februari 2021 gaan de basisscholen de deuren weer openen voor de kinderen.

  • Lees hier de brief van de voorzitter van het College van Bestuur van stichting Oarsprong i.v.m. de opening van de scholen op 8 februari 2021.
  • Download hier het schoolspecifieke protocol van it Bynt van 8 febr. 2021.
  • Het hier geplaatste corona-protocol is geldig vanaf 24 februari 2021.
  • Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.
    Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt. Download hier de BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8: ‘Thuisblijven of naar school?’ van 19 mei 2021.