Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Ziekte

Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ’s morgens 8.00 uur telefonisch (0511-469262) bij ons melden. 

Aanvragen vakantie of extra verlof

Andere verlofaanvragen worden schriftelijk ingediend bij de directie. Daarvoor kunt u dit formulier downloaden. Voor nadere informatie kunt u onze schoolgids raadplegen. U kunt dan nagaan, of uw verzoek binnen de regelgeving valt.