Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Ziekte/afwezigheid

Als uw kind afwezig is i.v.m. ziekte of een externe afspraak, dan kunt u dat ‘s morgens vanaf 8.00 uur telefonisch (0511-469262) of via de Parro bij ons melden.

Aanvragen vakantie of extra verlof

Andere verlofaanvragen worden schriftelijk ingediend bij de directie.

Download hiervoor het verlofaanvraag formulier via de button hieronder. U kunt de PDF van het formulier na het downloaden uitprinten en invullen, maar u kunt het formulier ook via Adobe Acrobat Reader invullen, opslaan op uw computer en vervolgens e-mailen of uitprinten.

 Voor nadere informatie kunt u onze schoolgids raadplegen: Bijlage 1 Verlof- en verzuimregeling. U kunt dan nagaan, of uw verzoek binnen de regelgeving valt.