Informatie  |  Verlof aanvragen

Aanvragen verlof

Ziekte

Als uw kind ziek is, dan kunt u dat vanaf ’s morgens 8.00 uur telefonisch bij ons melden.

Als uw kind ziek is, kunt u dat vanaf ’s morgens 8.00 uur telefonisch of schriftelijk (via de mail) bij ons melden.  

Aanvragen vakantie of extra verlof

Andere verlofaanvragen worden schriftelijk ingediend bij de directie. Daarvoor kunt u dit formulier downloaden. Voor nadere informatie kunt u onze schoolgids raadplegen. U kunt dan nagaan, of uw verzoek binnen de regelgeving valt.