Schoolgids

Alle ouders ontvangen eenmaal een schoolgids. De schoolgids wordt jaarlijks opnieuw uitgegeven en is te downloaden van onze website. Naast de schoolgids verschijnt ieder jaar ook een 'Schoolkalender'. In deze schoolkalender vindt u alle recente informatie over groepsindelingen, schoolafspraken, vakantierooster enz. Daarnaast willen we door middel van de Nieuwsbrief, infoavonden, spreekuurdagen en ouderbezoeken de ouders op de hoogte houden van allerlei zaken betreffende de school en de vorderingen van hun kinderen.

Schoolgids 2020-2021

Schoolkalender 2020-2021

Het Schoolplan it Bynt 2020-2024 kunt u hier lezen.