Welkom

Welkom op de website van doarpsskoalle It Bynt in Sumar! Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van de Master de Vriesskoalle en De Wyngert. De naam van onze school wil uitdrukking geven aan de verbintenis tussen openbaar en christelijk onderwijs. Daarnaast voelen wij ons niet alleen verbonden aan elkaar en aan de kinderen en ouders, maar ook verbonden met het dorp Sumar.  Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij kinderen goed onderwijs en een goede (persoonlijke) vorming geven. Hierbij maken we in alle groepen gebruik van de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap. Doarpsskoalle It Bynt maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Djembe workshop

Alle kinderen van It Bynt hebben de kracht van het samenspel ervaren tijdens een djembe workshop van Cultuurcentrum De Waldsang. Gewoonte 6: samen is beter, werd zo op muzikale wijze vormgegeven.  

 

 

Ouderavond

Wat waren het twee prachtige feesten: de beide feestelijke ouderavonden waarin een aantal liedjes van Kinderen voor Kinderen centraal stond. De kinderen zongen, dansten en acteerden vol overgave en lieten het vele publiek genieten van hun talenten.