Welkom

Welkom op de website van doarpsskoalle It Bynt in Sumar! Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van de Master de Vriesskoalle en De Wyngert. De naam van onze school wil uitdrukking geven aan de verbintenis tussen openbaar en christelijk onderwijs. Daarnaast voelen wij ons niet alleen verbonden aan elkaar en aan de kinderen en ouders, maar ook verbonden met het dorp Sumar.  Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij kinderen goed onderwijs en een goede (persoonlijke) vorming geven. Hierbij maken we in alle groepen gebruik van de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap. Doarpsskoalle It Bynt maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Concert

Met een spetterend concert hebben de kinderen van groep 6 het koperproject afgesloten. It Bynt swingde de pan uit op het opzwepende ritme van Fireball en I feel good! Dat de kinderen de smaak van de muziek zelf ook goed te pakken hadden, blijkt wel uit het feit dat de eerste aanmeldingen voor vervolglessen al binnen zijn.

 

 

Meester- en juffendag

Met alle kinderen van de hele school hebben de juffen en meester hun verjaardagen gevierd. Thema van dit jaar was: tseefnerovetsrethcA. Met onder andere een achterstevoren speurtocht, blikgooien en omgekeerde regels van mens-erger-je-niet was het een vrolijke boel op school.

 

 

Kerk-schooldienst

In een volle Dorpskerk vierden we een kerk-schooldienst met ds. Sita Hofstra als voorganger. Het onderwerp van deze keer was de doop aangezien er in deze dienst een kindje gedoopt werd. 

 

Koperproject

Cultuurcentrum De Wâldsang verzorgt momenteel een aantal koperblaaslessen in groep 6. Het gaat hierbij om een samenwerkingsproject met De Lofstem. Het project heeft als doel om de kinderen kennis te laten maken met koperblaasinstrumenten en plezier te laten beleven met muziek.

 

Kerstviering

Onder grote belangstelling van ouders vonden er tijdens onze kerstviering steeds vier verschillende presentaties plaats waarbij er recht werd gedaan aan de beide identiteiten waaruit onze school ontstaan is. Na afloop van de vieringen was er onder het genot van koffie en kerstbrood gelegenheid voor ontmoeting.