Welkom

Welkom op de website van doarpsskoalle It Bynt in Sumar! Wij zijn een ontmoetingsschool die ontstaan is uit een fusie van de Master de Vriesskoalle en De Wyngert. De naam van onze school wil uitdrukking geven aan de verbintenis tussen openbaar en christelijk onderwijs. Daarnaast voelen wij ons niet alleen verbonden aan elkaar en aan de kinderen en ouders, maar ook verbonden met het dorp Sumar.  Vanuit onze meerdimensionale identiteit willen wij kinderen goed onderwijs en een goede (persoonlijke) vorming geven. Hierbij maken we in alle groepen gebruik van de 7 gewoonten van persoonlijk leiderschap. Doarpsskoalle It Bynt maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel.

Kerstviering

Onder grote belangstelling van ouders vonden er tijdens onze kerstviering steeds vier verschillende presentaties plaats waarbij er recht werd gedaan aan de beide identiteiten waaruit onze school ontstaan is. Na afloop van de vieringen was er onder het genot van koffie en kerstbrood gelegenheid voor ontmoeting.

 

Afscheid juf Liesbeth

Op feestelijke wijze hebben we afscheid genomen van juf Liesbeth die na 36 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, onze school heeft verlaten. Met de kinderen was er een lawaaioptocht en een verrassingsprogramma voor juf Liesbeth in de sporthal gemaakt. Voor ouders, oudleerlingen en oudcollega's was er 's middags een receptie in school. 

 

Sinterklaas

Op maandagmorgen 5 december kwamen er in allerijl 2 Pieten op de fiets naar It Bynt. Het bleek dat ze op zoek waren naar het paard van Sinterklaas.Overal werd gezocht, maar helaas bleek het paard niet in de buurt van de school te zijn. Gelukkig kwam er net op tijd een behulpzame ouder aan die het paard met Sinterklaas onderweg tegen was gekomen. Het paard werd gauw op stal gezet en Sinterklaas werd met de paardenkar naar It Bynt gebracht.

 

Babyshower

Juf Gerda werd op haar laatste werkdag voor haar zwangerschapsverlof compleet verrast met een babyshower. Alle kinderen van haar groep hadden een cadeautje voor haar meegenomen. Met zelfgemaakte cupcakes en limonade werd het nog feestelijker. We wensen juf Gerda een hele goede en liefdevolle tijd toe!

 

Nationaal schoolontbijt

Op vrijdag 11 november mochten de kinderen voor een keer zonder ontbijt naar school. Op die ochtend namen we nl. deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat veel kinderen ’s ochtends hun ontbijt overslaan of dat ze niet gezond ontbijten. Om kinderen het belang van een goede start van de dag te laten ervaren hebben we aan dit ontbijtevenement deelgenomen.